صدور کارت اشتراک از ابتدای آبان ماه در دفتر تهران آغاز می شود

صدور کارت اشتراک از ابتدای آبان ماه در دفتر تهران آغاز می شود.

از جمله خدمات دیگر شرکت مسافربری آرتاسبلان صدور کارت اشتراک می باشد. شما با دریافت کارت اشتراک قادر خواهید بود پس از ده سفر با شرکت مسافربری آرتا سبلان بلیط سفر یازدهم را به صورت رایگان دریافت کنید.

شرکت مسافربری آرتاسبلان تاکنون بالغ بر 8000 کارت اشتراک ، از دفتر اردبیل صادر کرده است و مقرر است از ابتدای آبان ماه صدور کارت اشتراک در دفتر تهران نیز آغاز شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتا سبلان می باشد.