حقوق مسافر

حقوق مسافر

ماده(1): انتخاب موقعیت صندلی در داخل اتوبوس.


ماده(4): شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تهیه و نصب تابلوی اعلام نرخ فروش بلیت در محل مناسب و قابل رویت مسافرین اقدام نمایند. اخذ هرگونه وجه اضافی خارج از ضوابط و مقررات موضوعه نرخ از مسافران ممنوع میباشد.

تبصره:بهای بلیط برای اطفال کمتر از 2 سال بدون اختصاص صندلی رایگان میباشد. درج نام اشخاص یاد شده در صورت وضعیت(درکنار نام مسافر اصلی)ضروری است.


ماده(5): شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند در صورت انصراف مسافر از سفر نسبت به استرداد بهاء بلیت به شرح زیر اقدام نمایند:

تا یک ساعت قبل از حرکت 90% و بعد از آن 50% از کل مبلغ بلیت استرداد گردد.


ماده(6): در صورت اخذ وجه و صدور بلیت،شرکت یا موسسه مکلف به ارایه سرویس حمل و نقل و رساندن مسافر به مقصد مندرج در بلیت میباشد.


ماده(9): شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به رعایت اصول بهداشت و نظافت محل فعالیت، وسیله نقلیه و ارایه خدمات مناسب به مسافران در طول سفر اقدام نمایند.


ماده(13): شرکت ها و موسسات مسافربری مسئولیت حسن عملکرد کارکنان خود اعم از پرسنل اداری، رانندگان، مهمانداران و ...را بعهده دارند و موظف اند از افراد دارای صلاحیت جهت همکاری استفاده نمایند.در صورت بروز تخلف راننده یا خدمه سفر و یا پرسنل و کارکنان، شرکت/موسسه نیز در مقابل گیرنده خدمات مشترکاً مسئول است و باید پاسخگو باشد.


ماده(15): شرکت ها و موسسات مسافربری موظف به ارائه خدمات مطلوب و با رعایت اصول بهداشتی در حین سفر میباشند. بویژه مکلفند از توزیع مواد خوراکی سریع الفساد(مانند شیر-سالاد الویه و ...) و تاریخ مصرف گذشته و آشامیدنی های غیربسته بندی شده در بین مسافران اکیداً خودداری نموده و خوراکی های قابل ارائه به مسافران را صرفاً از مراکز دارای مجوز بهداشتی معتبر و دارای بسته بندی مناسب و پروانه ساخت تهیه و شرایط نگهداری بهداشتی آنها را رعایت نمایند.


ماده(16): حمل مسافر صرفاً در کابین مخصوص مسافران و در حد ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجاز است.


ماده(17): شرکتها و موسسات مسافربری مکلفند مسافرین را در پایانه های عمومی و یا در محلهای تعیین شده سوار و پیاده نمایند مگر در مواردی که با درخواست و رضایت مسافر و در محل مجاز با رعایت اصول ایمنی و مقررات ترافیکی صورت پذیرد.

تبصره: سوار و پیاده نمودن مسافران در اطراف پایانه های مسافری حتی بنا به درخواست مسافر نیز ممنوع میباشد.


ماده(18): سوار نمودن مسافران منوط به ارائه کارت ملی یا سند شناسائی معتبر دیگر و درمورد اتباع بیگانه صرفاً با گذرنامه،دفترچه پناهندگی،کارت هویت و یا برگه تردد دارای تاریخ معتبر مجاز میباشد.


ماده(19): شرکتها و موسسات مسافربری مکلفند مدیران،کارکنان،رانندگان و خدمه سرویسهای تحت پوشش خود را موظف نمایند ضمن تکریم مسافران و ارائه رفتار شایسته با آنان و حفظ شئونات اخلاقی و شعائر اسلامی،موکداً نسبت به رعایت حقوق مسافران اقدام نمایند.


ماده(20): شرکتها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به توقف سرویسهای اعزامی در وقت انجام فرایض دینی و همچنین زمان صرف غذا در مکان مناسب و به مدت لازم اقدام نمایند.

تبصره: شرکتها و موسسات مسافربری مکلفند رانندگان تحت پوشش خود را موظف نمایند در طول سفر با توجه به بعد مسافت و طول زمان سفر در زمانهای مناسبی(حداکثر 3 ساعت یکبار) نسبت به توقف وسیله نقلیه جهت استراحت و رفاه حال مسافران اقدام و در این خصوص با مسافران بویژه گروه سالمندان، بیماران،کودکان و ... همراهی لازم را بنمایند.

تبصره(1): در صورتی که تعداد مسافران اتوبوس تا زمان آغاز سفر به حد نصاب(50 درصد ظرفیت وسیله نقلیه) نرسد شرکت/موسسه صادر کننده بلیت میتواند ضمن هماهنگی با شرکت یا موسسه مسافربری دیگر و تامین سرویس کاملاً مشابه با سرویسی که برای آن بلیط فروخته است مسافران را به شرکت یا موسسه موصوف هدایت نموده و شرکت/موسسه ای که تامین وسیله نقلیه را بر عهده گرفته است مکلف است بدون اخذ هرگونه هزینه اضافی از مسافران و ضمن ارائه سرویس کاملا مشابه،برای آنان بلیت صادر نماید. در این حالت حداکثر تاخیر مجاز وسیله نقلیه نسبت به زمان مندرج در بلیت اولیه مسافران یک ساعت خواهد بود.

تبصره (2):در صورت بروز تاخیر بیش از یک ساعت در اعزام وسیله نقلیه،شرکتها و موسسات مسافربری موظفند بنا به درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیت اقدام نمایند.


ماده (21): پخش و نمایش محصولات سمعی و بصری مجاز با رعایت حقوق تولید کنندگان این محصولات و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه در ناوگان عمومی مسافری بلامانع می باشد.


ماده (22): شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند سرویس مسافرتی را به موقع و در ساعت مندرج در بلیت اعزام نمایند و در صورت بروز تاخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده، در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام نمایند. در صورت بروز تاخیر در اعزام وسیله نقلیه در زمان تعیین شده(بیش از یک ساعت) شرکت ها و موسسات موظفند در صورت درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیت به مسافر اقدام نمایند لیکن بغیر از موارد بسته بودن راه یا در موارد قوه قهریه، شرکت ها و موسسات مسافربری در صورت فروش بلیط مجاز به لغو سرویس نبوده و مکلف به ارائه سرویس به مسافران می باشند.

تبصره (1) : شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند در زمان مناسب و معمول مسافرین را به مقصد رسانده و از ایجاد تاخیرهای غیر معمول در حین سفر، خارج شدن وسیله نقلیه از مسیر اصلی برای مسافرگیری و ... در سفرها پرهیز نمایند.

تبصره (6) : مسافران موظفند در تمام طول سفر بلیت مسافرتی را نزد خود نگهداری نموده و عندالزوم آن را به ماموران کنترل ارائه دهند.

تبصره (7) : بلیت مسافرتی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره (8) : استفده و بکارگیری روش های غیر مجاز از قبیل جار زدن و... برای جذب مسافر و فروش بلیت ممنوع است.

تبصره (11) : راننده مجاز است مسافرانی را که از قبل صندلی رزرو نموده و دارای بلیت می باشند و همچنین مسافران بین راهی را در مسیر سفر با رعایت اصول ایمنی و در جایگاه ایمن و در محل های پیش بینی شده بین راه سوار نماید.


ماده (24): توشه در انواع زیر می باشد:

الف- توشه و اثاثیه شخصی مسافر که از جمله وسایل مورد نیاز وی در حین سفر می باشد و همراه مسافر به کابین سرنشینان برده می شود.

ب- توشه مسافر که به شرکت/ موسسه تحویل شده و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می شود و شرکت ملزم به حمل آن است.

ج- توشه غیر همراه با مسافر که بدون حضور وی در سفر و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می شود.

تبصره (1) : حداکثر وزن هر قطعه توشه همراه/غیر همراه مسافر 40 کیلوگرم می باشد.

تبصره (2) : حداکثر وزن مجاز انوع توشه قابل حمل توسط اتوبوس 1600 کیلوگرم می باشد.

تبصره (3) : حمل هر نوع توشه بر روی سقف وسیله نقلیه ممنوع می باشد.

تبصره (4) : حمل توشه موضوع بند (ب) و (ج) این ماده در داخل کابین مسافران ممنوع می باشد.

تبصره (5) : حمل توشه تا 20 کیلوگرم رایگان می باشد و اضافه بر آن با توجه به ابعاد و وزن بصورت توافقی می باشد.

تبصره (6) : حمل ویلچر همراه مسافران معلول رایگان می باشد.

تبصره (7) : توشه موضوع بند الف این ماده باید بنحوی باشد که در محفظه بالای سر مسافر جا شود و برای سایر مسافران مزاحمتی ایجاد ننماید.

تبصره (8) : حمل توشه غیر همراه مسافر تنها در مسیرهائی مجاز است که شرکت در آن مسیرها دارای سرویس مسافربری است.

ماده (25): حمل محمولات زیر با ناوگان عمومی مسافربری ممنوع می باشد:

الف- محمولاتی که مخل آسایش مسافران یا مغایر اصول ایمنی می باشد.

ب- کلیه محمولاتی که وفق آئین نامه حمل و نقل جاده ای کالاهای خطرناک در زمره مواد خطرناک محسوب میشوند.

ج- هر نوع محموله غیر بهداشتی یا عفونت زا از قبیل احشام(مرده یا زنده)، جنازه و....

د- محمولات ممنوعه طبق قانون مانند مواد مخدر و روان گردان، اسلحه، کالاهای قاچاق و...

ه- مواد خوراکی بودار یا سریع الفساد.


ماده (26): شرکت/موسسه موظف است نسبت به صدور بیجک توشه که در حکم سند حمل توشه می باشد برای محمولات موضوع بند(ج) ماده 24 اقدام و نسخه ای از آن را در اختیار راننده و یک نسخه نیز تحویل صاحب کالا یا نماینده وی دهد.درج مشخصات دقیق هر مسافر در صورت وضعیت و تکمیل کلیه مندرجات بصورت خوانا و غیر مخدوش و ممهور نمودن صورت وضعیت به مهر شرکت یا موسسه صادر کننده آن و تنظیم یکسان کلیه نسخ صورت وضعیت.

صدور صورت وضعیت سفید و تحویل آن به راننده برای سوار نمودن مسافر در خارج از محل مجاز.


ماده(27): شرکت ها و موسسات مسافربری موظفند نسبت به الصاق بر چسب شماره دار بر روی توشه همراه مسافر(موضوع بند ب ماده 24) اقدام نمایند و نسخه دوم برچسب حاوی همان اطلاعات نسخه اول را بعنوان رسید توشه به مسافر تحویل و شماره آن را در بلیت درج نمایند. مسئولیت کشف هرگونه فساد یا موارد برخلاف قوانین و مقررات در بسته های موجود در جعبه بار یا صندوق وسایل نقیله عمومی مسافربری در حین سفر که فاقد برچسب توشه باشند یا دارای برچسب توشه بوده ولی هویت دارنده آن قابل شناسایی نباشد بطور تضامنی بر عهده شرکت و راننده خواهد بود.

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتا سبلان می باشد.

Whoops, looks like something went wrong.